Konst runt Siljan

En Konstrunda Under Kristi Himmelfärdsdagarna

Monika Rosenström

måleri

Monika deltar inte i 2019 års konstrunda

Mitt uttrycksbehov baseras på en rik upplevelsevärld av många händelser och intryck i mitt liv. En stor del av inspirationen är hämtad ur naturnärhet, framförallt av stämningar och ljus... Måleriet präglas av det, oavsett vilka uttryck jag än väljer att gestalta. I skapelseverket finns ofta nedlagd en tanke bakom, med koppling till något personligt inom mig själv. Skaparlusten kan ibland också lika gärna bryta ut i en ytlig lek bara, med idéer – som t.ex. att ge efter för lusten att experimentera med blandteknik, med varierande motiv, eller varför inte… en helt annan, NY stil? Jag upplever mitt konstskapande som en fascinerande möjlighet till såväl experiment, som uttrycksmedel - på samma gång lekfullt öppet och djupt seriöst. Den variationen inspirerar mig! Jag har genom åren växlat mellan olika tekniker, men idag målar jag mest i acryl o. blandteknik. F.ö. har jag under många år jobbat som bildlärare på grundskola och gymnasium. Det har betytt mycket för mig att förhoppningsvis ha inspirerat en mängd ungdomar, vilket också har gett mig erfarenhet och kontakt med det konstnärliga mediet i en mängd olika varianter.