Konst runt Siljan

En Konstrunda Under Kristi Himmelfärdsdagarna

Information om ansökan till Konst runt Siljan

Ansökan om deltagande i Konst runt Siljan, gäller konstnärer verksamma inom bildkonstens område. Föreningens syfte är att vidga intresset för bildkonstområdet.

Konstnärerna i Konst runt Siljan öppnar sina ateljéer för besökare under Kristi Himmelsfärdsdagarna. Besökare kommer från bygden, från hela Dalarna, de reser från närliggande län och några kommer från våra grannländer.

Bildpresentationer, detaljkartor för varje konstnär och en översiktskarta med årets deltagande konstnärer förmedlas via webbplats. Syftet är att visa den bredd av bildkonst och konstnärer som finns idag i Siljansbygden. Konst runt Siljan tillhandahåller upplevelser i ateljéerna som ibland är lätt att ta till sig och andra gånger kräver mer engagemang av besökaren. Konst runt Siljan öppnar upp för samtal om konst.

Föreningen bidrar till kulturlivet i Dalarna och besöksantalet ger kringeffekter till näringslivet i Siljanbygden.

För mer information kan du se och skriva ut eller ladda ned ansökan direkt!

Våra kultursponsorer

Konst runt Siljan sponsras av/samverkar med:
Leksand, Rättvik, Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.
Bilkompaniet Mora Leksand Malung AB • Leksands Sparbank • Bra Hus Hedlunds AB Rättvik